Home / general / เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงจันทร์
Photo Credit: Gonçalo Pereira via Compfight cc
Photo Credit: Gonçalo Pereira via Compfight cc

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงจันทร์

Butterfly effect เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงจันทร์ เรื่องเล็กๆ ที่พลิกประวัติศาสตร์โลกได้ !!!

ท่ามกลางบรรยากาศของโลกใบกลม ๆ กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่บางส่วนสามารถพิสูจน์ได้ ขณะที่บางส่วนอาจยังเป็นเรื่องลึกลับที่รอการเปิดเผย อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนโลก ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลรองรับอยู่เสมอ อยู่ที่ว่าเหตุผลนั้น ผู้ฟังจะสามารถยอมรับมันได้มากน้อยแค่ไหน

Butterfly effect เป็นทฤษฎีที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่นักวิทยาศาสตร์ หรือนักจิตวิทยา แม้ว่าบางส่วนจะเป็นเรื่องของความเชื่อ ซึ่งขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีเหตุผลที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลมารองรับ โดยเนื้อแท้แล้วความหมายที่แท้จริง หรือคำจำกัดความของทฤษฎี Butterfly effect นี้ คือ เรื่องเล็กๆ ที่มีอิทธิพลทำให้เกิดเรื่องใหญ่ ๆ ได้นั่นเอง

เช่น การที่คุณทิ้งกระป๋องยาฆ่าแมลงลงในแม่น้ำ ส่งผลให้สัตว์น้ำได้รับสารพิษ ต่อมาสัตว์น้ำนั้นตาย ส่งผลต่อคือทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำที่ตายบางส่วนถูกนำกลับขึ้นมาบนบก และถูกส่งต่อไปเพื่อการค้า ผู้บริโภคก็ได้รับสารพิษตกค้างจากในตัวสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดการสะสมในตัวของผู้บริโภคจนเป็นโรคร้ายและตายในที่สุด

นอกจากนั้นทฤษฎี Butterfly effect ยังถูกตีแผ่ถึงเรื่องราวเล็กๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอานุภาพทำลายล้างทางธรรมชาติได้อย่างมากมาย จนที่ใครหลายคนมักเรียกทฤษฎีนี้ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงจันทร์” คุณลองคิดดูสิว่าการเด็ดดอกไม้เพียงดอกเดียวอาจส่งผลกระทบอะไรที่ยิ่งใหญ่ให้กับมวลมนุษยชาติ

ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาของเราเองก็มีกล่าวไว้ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน คือ หลักอิทัปปัจจยตา ที่ว่าด้วยเรื่องราวของเหตุและผล อย่างที่ได้กล่าวไปนั่นเองว่า เมื่อใดที่มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาก็จะส่งผลกระทบไปในวงกว้าง ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเล็กก็ตามแต่เมื่อมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ มันก็จะกลายเป็นความเกรี้ยวกราดราวกับสายลมกลุ่มเล็กที่ค่อยๆ ก่อตัวแล้วพัดจากทวีปหนึ่งไปสู่อีกทวีปหนึ่งซึ่งในขณะที่มันเดินทางมันก็ได้สร้างผลกระทบและก่อตัวจากพายุลูกเล็ก ให้กลายเป็นลูกใหญ่ที่มีกำลังแรงขึ้นจนสามารถบดทำลายสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ภายในพริบตาเดียว

Comments

comments