Home / general / Pope francis บุคคลแห่งปีโดยนิตยสาร TIME
Photo Credit: Catholic Church (England and Wales) via Compfight cc
Photo Credit: Catholic Church (England and Wales) via Compfight cc

Pope francis บุคคลแห่งปีโดยนิตยสาร TIME

พระคาร์ดินัล คอร์เค เบร์โกกลีโอ แห่งอาร์เจนตินา ได้ถูกรับเลือกดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ โดยจะทรงใช้พระนามว่า โป๊ป ฟรานซิส (Pope francis) ซึ่งได้รับการคัดเป็นผู้นำพระองค์ใหม่แห่งศาสนจักร จากการคัดเลือกของพระคาร์ดินัลทั้ง 115 คน  ทำให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์แรกที่มีเชื้อชาติเป็นละติอเมริกา จากการคัดเลือกในครั้งนี้ทำให้ทรงเป็นประมุของค์ที่ 266 ของคริสตจักร นิกายโรมันคาทอลิก ในประวัติศาสตร์กว่า 2000 ปีเลยทีเดียว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงประสูติเมื่อ 17 ธันวาคม 2479  โดยประสูติ ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ทรงมีพี่น้อง 5 คน  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส สาขาเคมีวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่เซมินารี หลังจากนั้นแล้วพระองค์ได้ทรงปฏิญาณตนเป็นนักบวชขอบงคณะพระเยซูเจ้า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2501 จากนั้นได้รับใบรับรองด้านสาขาวิชาปรัชญาจาก Colegio Máximo San José และได้ทำการสอนทั้งวรณณกรรมและจิตวิทยา ต่อมาในปี 2512 ได้รับศิลอนุกรมเป็นบาทหลวง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม จากนั้นยังคงดำเนินการสอนที่มหาวิทยาลัย Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel จนได้รับตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ และยังคงดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะเยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินาตลอดปี 2516-2522 จากนั้นได้ย้ายไปเป็นอธิการเซมินารีซานมีเจนจนถึงปี 2529  จากนั้นได้รับการอภิเษกเป็นนายกผู้ช่วยแห่งบัวโนสไอเรสและมุขนายกเกียรตินามแห่งเอากา จนถึงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2541  ได้รับการแต่งตั้งให้สืบตำแหน่งเป็นอาร์ชบิชอปแห่งบัวโนสไอเรส ต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลซึ่งทำหน้าที่ปกครองในหลายหน่วยงาน โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2

จากนั้นเมื่อได้เกิดเหตุการณ์การสละตำแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ทำให้ต้องมีการประชุมและคัดเลือกแต่งตั้งองค์พระสันตะปาปาใหม่ โดยกำหนดให้เกิดขึ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 ทำให้การเลือกในครั้งนี้พระคาร์ดินัล 115 ท่านได้คัดเลือกให้ พระคาร์ดินัล คอร์เค เบร์โกกลีโอ หรือ พระนามว่า โป๊ป ฟรานซิส (Pope francis) ได้ถูกรับเลือกดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ตราบจนปัจจุบันนี้

 

โดยท่านได้นำพูดขึ้นใน สิ่งที่ ผมเชื่อว่า โป๊ปจะไม่พูดกัน ซึ่งทำให้มีการยอมรับท่านในความคิดเห็น ต่อศาสนาได้กว้างขวางโดยคำพูดนั้นคือ

 

Atheists are good, if they do good

คนที่ไม่มีศาสนานั้นก็เป็นคนดี ถ้าพวกเค้าทำดี

 

 

 

Comments

comments