Home / Tag Archives: ศาล

Tag Archives: ศาล

ถนนลูกรังต้องหมดไปรถไฟถึงจะมา

credit: voicetv

เมื่อ ศาลรัฐธรรมมนูญ ตุลาการได้ พิจารณาออกมาแล้วว่า รถไฟความเร็วสูง ที่พี่น้องประเทศไทย ต้องการกันนั้น ยังไม่จำเป็น และมันจะเป็นไปได้นั้น ควรจะให้ ถนนลูกรังหมดไป ก่อน จากประเทศไทย   ทางด้านคุณ ชัชชาติ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ได้ถูกถามจาก ศาลว่า โปรเจ็ครถไฟความเร็วสูงนั้น ...

Read More »