Home / Tag Archives: อ่านใจ

Tag Archives: อ่านใจ

อ่านใจคนเบื้องต้น

Photo Credit: Saad Faruque via Compfight cc

ภาษากายถือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความชัดเจนเป็นอย่างมากในการสื่อสาร เพราะไม่ว่าเราจะมีภาษาพูดเขียนอ่านที่แตกต่างกันขนาดไหน การใช้ภาษากายก็สามารถบ่งบอกการกระทำเบื้องต้นได้ดีในระดับหนึ่งทำให้ภาษากายดูจะเป็นภาษาที่จำเป็นอย่างมากสำหรับสื่อสารกับผู้คนในจังหวะต่างๆเช่นนี้ โดยได้มีนักจิตวิทยาหลายๆท่านให้ความสำคัญกับกิริยาท่าทางของคนเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าลักษณะท่าทางที่แสดงออกมาจะเป็นการบ่งบอกเรื่องราว อุปนิสัยของผู้นั้นได้เป็นอย่างดีและไม่โกหก ไม่ว่าจะเป็นท่าทางในการเดิน การยืน การนั่ง ลักษณะของสายตาเวลาจ้องมอง การขยับแขนหรือขา และส่วนอื่นๆอีกมากมาย ที่แสดงการเป็นตัวตนของเค้าได้เป็นอย่างดี โดยหากเราลองสังเกตุดูดีๆจะพบว่าคนที่มีบุลลิคท่าทางที่มีการแสดงออกทางสีหน้าและร่างกายนั้น เราจะสามารถสนิทกับคนประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะรู้สึกเหมือนเข้าใจกันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นในวันนี้จึงมีวิธีอ่านท่าทางคนในเบื้องต้นมาให้ชมกัน –          รู้สึกดีกับเรา : ...

Read More »