Home / Tag Archives: เขารัง

Tag Archives: เขารัง

คอซิมบี้

เขารัง-ภูเก็ต6

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรืออีกนาม เป็นที่รู้จักกันดีคือ คอซิมบี้ ณ ระนอง โดยความหมายแปลว่า ผู้มีจิตใจงดงาม เป็นคนระนองโดยกำเนิด  โดยเป็นบุตรคนที่ 4 ของเจ้าเมืองระนอง ซึ่งเป็นคนสุดท้องของ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ผู้มีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน หลังจากบิดาได้ถึงแก่อนิจกรรมในช่วงแรกนั้น ได้รับเข้าราชการในรัชกาลที่ 5 ในฐานะ ...

Read More »